Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z jednání ÚOKCHD se zástupci klubů

21. 10. 2008

ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ KOMISE CHOVATELŮ DRŮBEŽE S KLUBY CHOVATELŮ DRŮBEŽE

 

Dne 11. října 2008 se v Praze zasedací místnosti ČSCH konalo jednání ÚOKCHD se zástupci klubů chovatelů drůbeže. Této schůze se z celkového počtu 24 klubů chovatelů drůbeže zúčastnili zástupci 16 klubů, tzn. pouhé 2/3. Z osmi nepřítomných klubů se jich sedm omluvilo. Zřejmě je členem klubu jen jeden nenahraditelný člen. Za některé kluby přijelo více členů a ing. Šonka zastupoval hned tři chovatelské kluby. Celková účast na poměrně důležité schůzi byla tedy poměrně malá. Já se zmíním pouze o záležitostech, které jsou podstatné i pro členy našeho klubu.

Jednání probíhalo podle avizovaného programu. Jako první hovořil předseda ÚOKCHD ing. Šonka. V úvodu zhodnotil účast na jednání jako nevalnou. Poté přednesl krátkou zprávu z jednání se zástupci Veterinární a Zemědělské komory, z které vyplynulo, že veterináře trápí některé drobnochovy v nichž není zajištěna správná péče o zvířata, ať už z hlediska ustájení a jeho hygieny, prostoru nebo stravy. ÚOK tedy dostalo za úkol podílet se na sledování chovů svých členů, monitorovat nevyhovující chovy a vést chovatele k nápravě.

Protože se schůze konala v době výskytu ptačí chřipky u našich sousedů, ing. Šonka opět upozornil na to, aby si chovatelé nechávaly doklady o koupi zvířat, oceňovací lístky a podobné dokumenty pro případ vzniku pojistné události.

Dále nám vysvětlil, že i u nás máme pěkná zvířata, schopná lehce konkurovat drůbeži evropských chovatelských velmocí a při této příležitosti připomněl, že se v příštím roce koná ve slovenské Nitře Evropské výstava, které bychom se ze všech evropských zemí měli zúčastnit v největší míře. To se týká především klubů, ve kterých by měla být sdružena nejlepší zvířata. Vyzval proto zástupce klubů, aby členové jednotlivých klubů začali zavčas s přípravami na tuto nejprestižnější přehlídku v Evropě.

Velké klece na krůty a velká plemena hus, po kterých nejvíce volal náš klub a Klub chovatelů krůt a perliček budou objednány v počtu 100 ks z původně avizovaných 200 a zakoupeny až se prodají staré voliéry a klece na holuby a králíky.

Po přednášce předsedy ÚOKCHD se ujali slova jednotliví zástupci klubů a přednesli své zprávy o činnosti, ve kterých měli přítomné seznámit přítomné se stavy členské základny, plemenářskou prací v klubu, chovatelskou a společenskou úrovní klubu.

Za náš klub jsem přednesl zprávu já. V úvodu jsem pohovořil o členské základně. Na téma plemenářská práce jsem vysvětlil, že klub s tak širokým polem působnosti ji nemůže v podstatě dělat, když vodní drůbež chová pouze malý zlomek chovatelů v ČR a většinu plemen pouze jednotlivci nebo jen velmi velmi úzká skupina chovatelů. S tím všichni přítomní souhlasili. Naopak jsem vyzdvihl, že v současnosti chováme až na elsberské kachny všechna u nás uznaná plemena kachen v téměř všech barevných rázech a mnoho plemen hus. Z toho některá plemena u nás chovají pouze členové klubu, což bylo vysoce ceněno. Dále jsem zmínil práci klubu a prezentaci na výstavách. Zvlášť vysoce byla hodnocena letošní speciální výstava a především spolupráce s klubem chovatelů českých hus a klubem chovatelů krůt a perliček, ve které bychom měli pokračovat. Také jsem podal zprávu i o naší činnosti za hranicemi ČSCH, což se také setkalo s velkou odezvou.

Na závěr byla zhodnocena práce jednotlivých klubů. Všechny kluby zápasí s pasivním přístupem mnoha členů. Některé nepořádají ani žádné akce a naopak jiné se prezentují na vysoké úrovni. Nejlépe byl hodnocen Klub chovatelů sebritek a Klub chovatelů českých hus, ale poměrně velmi dobře i náš klub, přestože plemenářská práce v něm téměř neexistuje. Ta by avšak zřejmě v klubu tohoto zaměření nedala u nás dělat, ani při nejlepší vůli. Zase jsme lepší v něčem jiném.

Dalším bodem programu bylo seznámení s letošní Celostátní výstavou s mezinárodní účastí v Praze Letňanech prostřednictvím zástupce pořadatele ing. Jursíka. Ten nám předně vysvětlil, že by si pořadatelé představovali, aby se jednotlivé kluby, okresní a základní organizace na výstavě prezentovaly ve svých stáncích nějakým programem. Bylo nabídnuto neomezené množství prostoru k prezentaci za 10,- Kč za m2. To je jistě zajímavá cena, ale je třeba si uvědomit, že pouze za plochu. A kde je to ostatní. Který klub má desetitisíce na to, aby si nechal postavit stánek s elektrickou energií? A prezentovat se tak jak si to naplánoval klub chovatelů plymutek u stolu se dvěmi židlemi, mi připadá vedle honosných stánků pod úroveň. Možná by to mohlo zabrat k žádosti o sociální podporu. Pan Jursík nás také seznámil s doprovodnými programy na výstavě, které mají údajně nalákat návštěvníky. No uvidíme. Já bych především lákal a neodrazoval vystavovatele. Vždyť k 10. 10., tedy po uzávěrce, bylo přihlášeno 1664 králíků, 2108 holubů a 886 ks drůbeže.

Asi nejplodnější částí programu byla diskuze, ve které se řešily jednotlivé problémy klubů a svazu vůbec. Takže alespoň to důležité a zajímavé.

Několik klubů má ve svých řadách i členy s trvalým pobytem v zahraničí a neorganizovaných u ČSCH, což je v rozporu se stanovami. Bude se tedy jednat o zlegalizování členství členů klubů ze zahraničí, kteří jsou velkým přínosem.

Celý letošní rok se vede mnoho dohadů o srážkové dani za výkon posuzovatelů. Ze zasedání vyplynulo, že tato daň je protiprávní a neopírá se ani o občanský zákoník, podle kterého se sjednává posuzovatelská činnost, ani o zákoník práce. Bude třeba ji dořešit nebo zrušit.

Důležitou věcí byl odlišný odstín zbarvení našich kroužků na drůbež oproti kroužkům dalších členských států EE. Podle barvy kroužku hned každý pozná, že jde o česká zvířata a ta jsou pak na mezinárodních výstavách mnoha zahraničními posuzovateli podceňována. Vyřešením problému se zbarvením kroužků a jednáním s výrobcem byl na místě pověřen př. Zábrana.

Od příštího roku by se měly v ročence Informace ČSCH objevit nové orientační ceny drůbeže. Tyto ceny budou vytvořeny ve spolupráci s kluby chovatelů drůbeže, které by měly ceny navrhnout.

Velmi zajímavým příspěvkem byla zpráva z jednání ekonomické komise. Svazu chybí peníze, a proto byla navrhována různá opatření, jako navýšení cenu kroužků nebo tetování králíků a to až na dvacet korun za kus, zvýšení členských příspěvků, rozprodávání svazového majetku, odvádění celých příspěvků do pokladny svazu a nenechávat z nich nic na činnost okresních organizací nebo snížit osazení ÚV. Přestože návrhy zatím neprošly, myslím, že se máme ještě na co těšit.

Poměrně zajímavým tématem bylo i jednání o změně organizační struktury ČSCH a to i v jednotlivých oborech.

Na této schůzi se probralo mnoho zajímavého a důležitého a věřím, že většina záležitostí nebude odložena ad acta, ale budou se dál řešit. Celé jednání se neslo v přátelském duchu, bez výrazných rozepří, či rozdílů v názorech.

 

                      Miloslav Procházka – jednatel klubu chovatelů vodní drůbeže