Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2008

21. 10. 2008

 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU CHOVATELŮ VODNÍ DRŮBEŽE

 

Členská schůze Klubu chovatelů vodní drůbeže se konala dne 28. září 2008 při příležitosti ukončení speciální klubové výstavy v Třebechovicích pod Orebem.

Jako tradičně se jí zúčastnil jen výbor a část členů klubu, nad čímž by se měli ostatní členové skutečně zamyslet. Vždyť na schůzích se jedná i o nich a mnohdy je třeba znát i jejich názor na některé důležité věci. Hlavní náplní jednání bylo zhodnocení obou výstav, kde se klub prezentoval a projednání další činnost klubu.

Jako již tradičně se v letošním roce klub prezentoval svou expozicí na výstavě v Žirči. Na této výstavě svá zvířata předvedlo osm členů klubu, což je žalostně málo. Přesto budeme v této prezentaci pokračovat i příštích letech, protože expozice vodní drůbeže má v Žirči mnoholetou tradici a mnoho návštěvníků výstavu navštěvuje právě kvůli ní.

V letošním roce jsme poprvé uspořádali speciální výstavu v Třebechovicích pod Orebem. Konala se souběžně se speciálkami Klubu chovatelů krůt a perliček a Klubu chovatelů českých hus. Díky této spolupráci klubů s příbuzným zaměřením se z výstavy stala jedna z nejvýznamnějších chovatelských akcí u nás a v tomto trendu bychom zřejmě měli pokračovat. Velice mě však mrzí, ale i další aktivní členy našeho klubu, že se této výstavy zúčastnilo opět pouhých osm vystavovatelů, tedy jedna čtvrtina členské základny! Přál bych vám vidět, kolik členů se zúčastnilo speciálky českých hus a kolik jich bylo na schůzi. Máme se ještě mnoho co učit. Přesto jsme dali do kupy slušných 41 kolekcí vodní drůbeže, i když nám museli pomoci i nečlenové. V rámci schůze proběhlo i předání pohárů a čestných cen na nejlepší zvířata členů našeho klubu.

Znovu bych chtěl na všechny členy apelovat, aby se výstav zúčastňovali. Vždyť speciální výstavy by měly být vrcholem sezony a měla by na nich být předvedena nejlepší zvířata a já vím, že kvalitní zvířata, která by si zasloužila, aby se o nich vědělo, máme. Chápu, že mnoho lidí je zaneprázdněných nebo má problém s dopravou, ale věřím, že by se s tím dalo něco dělat.

A ještě k Třebechovicím. Chtěli jsme uspořádat výstavu ve středu naší republiky, aby byla přístupná všem, zároveň byla za solidní peníz a bez placení klecného našimi členy. To se sice povedlo, ale úroveň služeb poskytovaných ZO Třebechovice byla velmi nízká. Když jsem přijel v neděli na výstavu, naše zvířata krmili členové Klubu chovatelů českých hus a jako krmení byl předkládán laciný, ovšem pro vodní drůbež nevhodný, oves. Náš negativní názor na služby třebechovické organizace s námi sdílely i další dva kluby, takže jsme se společně dohodli, že příští speciální výstavy všech tří klubů se budou konat na jiném místě, které zatím není upřesněno, ale zavčas se jej dozvíte.

Třebechovická výstava naši pokladnu stála celkem, včetně cen a odměny posuzovatelům (ta byla pouze smluvní, paušální), asi 6900,- Kč, takže letošní hospodaření skončí docela výrazným schodkem. Samozřejmostí tedy je, že pokud budeme chtít i nadále pořádat výstavu tohoto rozsahu bez placení klecného, je třeba navýšit od příštího roku členský příspěvek. Protože výstava byla velmi dobře hodnocena a tím i klub, je třeba v nich pokračovat. Společně jsme se tedy po zvážení všech výdajů rozhodli navýšit roční členský příspěvek od příštího roku na 250,- Kč. Všichni jsme se shodli na tom, že tato suma není v dnešní době nikterak vysoká a při stávajícím počtu členů lehce pokryje všechny náklady klubu a ještě zbude malá rezerva.

Dále jsme se dohodli, že všichni členové, kteří neuhradí příspěvek za rok 2007, budou bez další výzvy vyřazeni k 1. 2. 2009 z evidence klubu, tak jak tomu bylo i roce letošním.

Činnost našeho klubu je v poslední době velmi dobře hodnocena nejen odbornou veřejností, vyššími svazovými orgány, ale i laickou veřejností. Je to proto, že se prezentuje na různých pozicích. Velmi dobře jsou hodnoceny výstavy. Poměrně vysoká je i návštěvnost našich internetových stránek, které byly před nedávnem zařazeny i na portál prověřených a nejkvalitnějších firem v ČR, který je provozován i v angličtině. Mají velkou odezvu v podobě dennodenních odborných dotazů na mě, coby kontaktní osobu klubu. Škoda jen, že se do jejich tvorby aktivně zapojilo po mé předchozí výzvě jen torzo členů. Chtěl bych vás proto znovu poprosit, posílejte mi své příspěvky i s fotografiemi na téma vodní drůbež. Také ještě nemáme stále v hromadě historii klubu.

Také jsme v souvislosti s internetovými stránkami jednali o zřízení jejich placené verze, což by nám přineslo ještě více prostoru a možností k prezentaci klubu. Zatím toho není zapotřebí, ale až zaplníme volný prostor na serveru, který je poskytován zdarma, tak jsme se rozhodli pro placenou verzi, jež nás přijde ročně na 500,- Kč včetně DPH. Tím by se nám zvětšil asi patnáctinásobně prostor a každý z členů by se na nich podílel asi 15,- Kč ze svého příspěvku, což je směšná částka.

Další významnou prezentací našeho klubu je expozice vodní drůbeže ve vyškovské zoologické zahradě, kterou jsem zde dělal pod hlavičkou našeho klubu. Pokud uvážíme, že tuto ZOO s nejkrásnějším dinoparkem u nás v letní sezoně navštíví kolem 4000 návštěvníků denně, jde o obrovskou reklamu.

Možná díky těmto aktivitám se v letošním roce přihlásilo k členství v našem klubu několik nových členů, kteří jistě budou velkým přínosem, proto je nezklamme a pracujme dál.

Přestože je práce našeho klubu všude chválena, nejedná se o práci klubu jako celku, ale jen několika, stále těch stejných členů. Je mrzuté, že někteří z nás, i když se neúčastní výstav a schůzí, nejsou ani schopní odeslat mi vyplněný dotazník, abychom měli přehled alespoň o chovaných zvířatech.

V příštím roce proběhnou volby do vyšších svazových orgánů, takže bychom měli začít přemýšlet, kdo by nás měl zastupovat. Také v příštím roce proběhne ve slovenské Nitře Evropská výstava drobného zvířectva, které bychom se měli se svými zvířaty zúčastnit. Nelze nikoho nutit, ale vhodné by to bylo, takže začněme s přípravou už na začátku chovné sezony.

Závěrečné usnesení členské schůze Klubu chovatelů vodní drůbeže tedy je:

-       V roce 2009 se opět prezentovat na výstavě v Žirči

-      V roce 2009 uspořádat speciální klubovou výstavu za lepších podmínek

-       Navýšení členského příspěvku na 250,- Kč za rok

-       Vyloučení členů, kteří k 1.2.2009 neuhradí příspěvek na rok 2008

-       Zvýšení aktivity nejen v rámci klubu, ale i celého svazu 

                                                        Miloslav Procházka – jednatel klubu