Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis od ing. Jaroslava Kratochvíla - EV

31. 3. 2009

 

Český svaz chovatelů, sekretariát ÚV, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy

IČO 00443204, DIČ CZ 00443204

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Praha 8, č. účtu 635-081/0100

( 284683437, 284684313,2 84683454, 284683440, 284683441, fax 284681451, 284683442,

e-mail: sekretariat @cschdz.cz

 

                                                                                                       V Praze, dne 29. března 2009

 

 Vážení přátelé,

 

     termín konání Evropské výstavy (Nitra 20. – 22. listopadu 2009) se neúprosně blíží. S vlastním organizačním zabezpečením naší účasti budete postupně seznamováni především na stránkách Chovatele.  Nyní se však na Vás obracím s následujícím dotazem, přesněji upřesněním.  Množí se dotazy na možnost klubové prezentace na této výstavě a na podmínky za jakých by to bylo možné. Z toho důvodu uveďte odpovědi na níže uvedené dotazy:

 

-          Klub chovatelů……. …………………… počítá s klubovou prezentací na EV Nitra 09

-          stručný popis (představa) prezentace, např.pouze stoly v prostoru klecí, klece se zvířaty (uvést počet), požadujeme vybudování stánku (předběžně za úhradu ve prospěch výstaviště cca 40 – 60 EUR/m2), další detaily

-          personální zajištění – vlastními členy (nutno vždy) s požadavkem na ubytování či jiné služby proti úhradě

-          další požadavky a upřesnění

 

   S ohledem na jednotnou prezentaci, především však pro jednoduší jednání s organizátory, kteří tento přístup požadují, Vás žádám o předložení této předběžné informace na adresu sekretariátu do 15.května 2009. Dále bude postupováno dle rozsahu zájmu a jednáno bude s konkrétními zájemci.

 

  S pozdravem

 

 

                                                         Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc  v.r.

                                                                  předseda ÚV  ČSCH