Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členům klubu

5. 6. 2009

Vážený příteli, chovateli vodní drůbeže,

předně bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozdravit a jako již tradičně seznámit s některými organizačními opatřeními a výstavními podmínkami výstav, na kterých se bude klub prezentovat.

Jako již tradičně jste s tímto dopisem obdrželi dotazník pro členy klubu. Prosil bych Vás o jeho pečlivé, čitelné, přesné a úplné vyplnění a odeslání zpět na mou adresu NEJPOZDĚJI DO 20. SRPNA 2009. Dotazník je i na internetových stránkách a zasílat jej můžete samozřejmě i elektronickou poštou. Důležité je, aby jej vyplnili a odeslali všichni členové klubu, protože o některých členech a jejich zvířatech máme stále jen kusé informace, což naší práci příliš neprospívá. Součástí dotazníku je i závazná objednávka kroužků pro drůbež na rok 2009. V dotazníku uveďte všechna chovaná zvířata (slepice, krůty, perličky, králíky, holuby, ovce, kozy, okrasnou vodní drůbež, exotické ptactvo a další), nejen vodní drůbež. Pokud společně dáme dohromady slušnou databázi ostatních zvířat, mohl bych ji také zveřejnit na internetu, čímž by se i Vaše ostatní zvířata objevila ve fulltextových vyhledávačích a dostalo by se jim další reklamy v době špatného odbytu našich odchovů. Všichni můžete k dotazníku přikládat i fotografie svých zvířat (v elektronické podobě klidně i v menším rozlišení – 75-300 dpi), které bych k seznamům mohl přiložit.

Naše internetové stránky už dosahují poměrně vysoké návštěvnosti, proto bych na vás všechny chtěl znovu apelovat, aby jste se účastnili jejich tvorby v podobě článků, ale i obrázků.

Také je důležité, aby jste mi v průběhu roku hlásili případnou změnu kontaktních údajů (adresy nebo telefonního čísla).

Z důvodu opakovaného neplacení členských příspěvků byl z klubu vyloučen př. Jelen. V loňském roce nám však několik členů přibylo, tak doufám, že se aktivně zapojí do naší práce.

 

V letošním roce by se Klub chovatelů vodní drůbeže měl prezentovat na několika akcích, tak jak jsme se dohodli na schůzi.

 

První bude tradičně VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA V ŽIRČI, kde bude mít klub svou expozici. Ta se uskuteční pouze v sobotu dne 22. srpna 2009 v žirečském zámeckém parku. Součástí výstavy budou tradičně i další expozice. Zvířata budou vystavována ve dvou nebo tříčlenných kolekcích.

Přihláška na výstavu je přiložena a zašlete ji nejpozději do 2. 8. 2009 na adresu jednatele ZO: Zdeněk FRANC, 28. října 822, 544 01 Dvůr Králové n/L, email: z.franc@tiscali.cz .

U prodejných zvířat uveďte v přihlášce prodejní cenu a přiložte rodokmeny. Z prodejní ceny bude u prodaných zvířat provedena srážka 10%.

Přejímka zvířat se uskuteční ve čtvrtek 20. 8. 2009 od 14 do 18 hodin. Pro urychlení příjmu označte přepravky registračními čísly zvířat s udáním hmotnosti.

Posuzování zvířat proběhne v pátek 21. 8. 2009 bez přístupu veřejnosti.

Pro veřejnost je otevřeno pouze v sobotu 22. 8. 2009 od 8 do 17 hodin.

Výdej zvířat bude po skončení výstavy, tzn. 22. 8. od 17 hodin.

Veterinární podmínky: Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že je klinicky zdravá. Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“, musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen soukromým veterinárním lékařem. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu.

Výstavní výbor ručí za řádné ustájení a krmení zvířat na výstavě, neručí za uhynutí zvířat během dopravy. Reklamace zasílejte ihned po zjištění závady.

 

Další výstavou bude SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KLUBU V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM, konaná ve dnech 26. a 27. září 2009. Uspořádat výstavu opět v Třebechovicích jsme se rozhodli poté, co pořadatelé přislíbili lepší servis za nižší cenu. Půjde o poměrně velkou všeobecnou výstavu, jejíž součástí bude i speciální výstava Klubu chovatelů českých hus a Klubu chovatelů krůt a perliček. Na této výstavě budeme vystavovat vodní drůbež pouze v kolekcích 1,1 (samec – samice).

Přihláška na výstavu je přiložena a zašlete ji nejpozději do 11. 9. 2009 na adresu jednatele ZO: Jiří Bartoš, Větrná 253, 500 09 Hradec Králové, tel.: 604 161 867, email: jira.bart@seznam.cz .

U prodejných zvířat uveďte v přihlášce prodejní cenu a přiložte rodokmeny. Z prodejní ceny bude u prodaných zvířat provedena srážka 10%.

Přejímka zvířat se uskuteční ve středu 23. 9. 2009 od 14 do 20 hodin nebo ve čtvrtek 24. 9. do 8 hodin. Pro urychlení příjmu označte přepravky registračními čísly zvířat s udáním hmotnosti.

Posuzování zvířat proběhne ve čtvrtek 24. 9. 2008. Speciální výstavu s největší pravděpodobností posoudím já s Pepíkem Škodou.

Pro veřejnost je otevřeno v sobotu 26. 9. od 8 do 17 hodin a v neděli 27. 9. 2008 od 8 do 12 hodin.

Výdej zvířat bude po skončení výstavy, tzn. 27. 9. od 12 hodin.

Veterinární podmínky: Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že je klinicky zdravá. Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“, musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen soukromým veterinárním lékařem. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu.

Výstavní výbor ručí za řádné ustájení a krmení zvířat na výstavě, neručí za uhynutí zvířat během dopravy. Reklamace zasílejte ihned po zjištění závady.

 

V neděli 27. září 2008 se v Třebechovicích pod Orebem uskuteční i členská schůze Klubu chovatelů vodní drůbeže. Prosil bych Vás o co nejhojnější účast. Přesné místo konání zatím neznám, ale protože výstava je v neděli pouze dopoledne, předpokládám, že se na ni všichni dostaví do 9 hodin, takže by se schůze mohla uskutečnit mezi 9. a 10. hodinou v místním občerstvení.

Obě přihlášky na výstavy jsou na jednom listě papíru. Ten rozstřihněte, přihlášky čitelně vyplňte a zašlete na výše jmenované adresy. Druh, plemeno a barevný ráz vepište celým názvem dle platného standardu. Nepoužívejte zkratek. Dodržte termín zaslání. Přihlášky umístím i na naše internetové stránky, kde si je budete moci stáhnout. Přihlášku na třebechovickou speciálku můžete zaslat i elektronickou poštou. Na obou výstavách samozřejmě můžete vystavit i další zvířata dle vlastního uvážení. Od letošního května platí, že zvířata musí být před posuzováním zvážená, proto je nutné, aby jste tak učinili ještě doma a přivezli již zvážená zvířata.

 

Další významnou akcí, které by se měl náš klub zúčastnit je Celostátní výstava mladé drůbeže, která se bude konat ve dnech 11. – 13. 9. 2009 na výstavišti v Lysé nad Labem. Poslední a nejdůležitější akcí by pro nás měla být Evropská výstava konaná ve dnech 20. – 22. 11. 2009 na výstavišti ve slovenské Nitře. Jejich výstavní podmínky a přihláška budou zveřejněny v časopise Chovatel. Klub by se na nich asi měl prezentovat, ale nechci nikoho nutit, protože si uvědomuji, že uhradit vysoké klecné, přestože z něj bude část vrácena, si asi každý nemůže dovolit. Navíc má klub možnost se na Evropské výstavě prezentovat buď ve vlastním stánku nebo ve stánku Východočeského krajského sdružení. Já osobně této prezentaci nakloněn nejsem, ale kdyby se jí chtěl někdo ujmout, jistě bych mu vypomohl. Třeba bych vyrobil nějaké propagační předměty. Popřemýšlejte.

 

Nic dalšího už na srdci nemám, takže mi nezbývá než se těšit na Vaše příspěvky na internet, dotazníky a hlavně setkání s Vámi na některé z výstav a hlavně na členské schůzi.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne jednatel klubu

                                                                              Miloslav Procházka