Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členům klubu v roce 2010

9. 7. 2010

Vážený a milý příteli, chovateli vodní drůbeže,

předně bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozdravit a jako již tradičně seznámit s některými organizačními opatřeními a výstavními podmínkami výstav, na kterých by se měl náš Klub chovatelů vodní drůbeže prezentovat.

S tímto dopisem jste všichni obdrželi dotazník pro členy klubu. Prosil bych Vás o jeho pečlivé, čitelné, přesné a úplné vyplnění a odeslání zpět na mou adresu NEJPOZDĚJI DO KONCE SRPNA 2010. Dotazník je i na internetových stránkách a zasílat jej můžete samozřejmě i elektronickou poštou. Důležité je, aby jej vyplnili a vrátili všichni členové klubu, protože o některých členech a jejich zvířatech máme stále jen kusé informace, což naší práci příliš neprospívá. Součástí dotazníku je i závazná objednávka kroužků pro drůbež na rok 2011. Z toho důvodu je nutné dotazník vrátit v termínu. Všichni asi víte, že se změnil systém objednávání a placení kroužků. Kroužky je třeba zavčas objednat a poté dopředu zaplatit jejich fixní cenu zálohovou fakturou. Pokud nebudou kroužky včas objednány, faktura včas uhrazena, kroužky nebudou zaslány. Případné doobjednávky kroužků budou jako dosud zasílány na dobírku.

V dotazníku uveďte všechna chovaná zvířata (slepice, krůty, perličky, králíky, holuby, ovce, kozy, okrasnou vodní drůbež, exotické ptactvo a další), nejen vodní drůbež. Pokud společně dáme dohromady slušnou databázi ostatních zvířat, mohl bych ji také zveřejnit na internetu, čímž by se i Vaše ostatní zvířata objevila ve fulltextových vyhledávačích a dostalo by se jim další reklamy v době špatného odbytu našich odchovů. Všichni můžete k dotazníku přikládat i fotografie svých zvířat (v elektronické podobě klidně i v menším rozlišení – 75-300 dpi), které bych k seznamům mohl přiložit. Zatím se nám však tato činnost nějak nedaří.

Naše internetové stránky už dosahují poměrně vysoké návštěvnosti, i přes sto návštěv denně, proto bych na vás všechny chtěl znovu apelovat, abyste se účastnili jejich tvorby v podobě příspěvků, ale i fotografií.

Také je důležité, abyste mi v průběhu roku hlásili případnou změnu kontaktních údajů (adresy nebo telefonního čísla).

Z důvodu opakovaného neplacení členských příspěvků byl z klubu vyloučen př. Řiháček, př. Boháček, který již není chovatelem, a na vlastní žádost z klubu odešel př. Cinegr z Klučova. V loňském roce nám však pár členů přibylo, tak doufám, že se aktivně zapojí do naší práce. K dnešnímu dni má náš klub 39 členů, což není až tak málo, ale výstav a dalších akcí se účastní pouhý zlomek z nich, obvykle kolem deseti členů, ale i méně, což je naopak velmi mrzuté. Z mnoha z Vás mám pocit, že chcete být pouze v evidenci nějakého klubu kvůli zvýšení prestiže, což však nemá žádný výsledný efekt pro chovatelství.

Také jsem letos poněkud rozčarován z placení členských příspěvků. Ty letos dosud uhradilo pouhých 15 členů a 24 zatím nikoliv, za loňský rok má dluh na členských příspěvcích stále 8 členů, jeden člen stále neuhradil kroužky za loňský rok a dva za letošní. A nejde vždy o malé částky. Takhle to přece nemůžeme dělat! V pokladně sice peníze máme, ale je třeba si uvědomit, že ostatní doplácejí na nesvědomitost druhých. Když jsme zvyšovali výši členského příspěvku, bylo to proto, abychom každoročně měli na uspořádání speciální výstavy na nějaké úrovni, bez toho, že by členové museli platit klecné a další poplatky na výstavách. Také je třeba počítat s tím, že objednané kroužky budeme muset uhradit dopředu již časně na podzim a v nadcházejících měsících budeme mít vydání právě se speciální výstavou.

Těm z Vás, kteří máte vůči klubu nějaké pohledávky, jsem pro připomenutí přiložil do dopisu papírek s rozepsanou dlužnou částkou, kterou mi můžete zaslat poštou nebo poukázat na můj účet, což by bylo asi lepší, protože nevím dne ani hodiny, kdy zase budu hospitalizován v nemocnici, i když teď moje léčba probíhá ambulantně.

Číslo mého účtu je: 0853966093, kód banky 0800 (Česká spořitelna).

Nemám ani nic proti tomu, když mi peníze předáte osobně v hotovosti, pokud očekáváte, že se někde sejdeme.

V letošním roce by se Klub chovatelů vodní drůbeže měl opět prezentovat na několika akcích. Podrobnější informace o našich výstavách najdete v rubrice připravované akce. Opět půjde o expozici na výstavě v Žirči a speciální výstavu v Třebechovicích pod Orebem.

                                                                                  

V neděli 26. září 2010 se v Třebechovicích pod Orebem uskuteční i členská schůze Klubu chovatelů vodní drůbeže. Prosil bych Vás o co nejhojnější účast. Zatím se nám moc nevedlo. Přesné místo konání zatím neznám, ale protože výstava je v neděli pouze dopoledne, předpokládám, že se na ni všichni dostaví do 9 až 10 hodin, tak by se schůze mohla uskutečnit mezi 10. a 11. hodinou v místním občerstvení.

Obě přihlášky na výstavy jsem Vám zaslal na jednom listě papíru. Ten rozstřihněte, přihlášky čitelně vyplňte a zašlete na výše jmenované adresy. Druh, plemeno a barevný ráz vepište celým názvem dle platného standardu. Nepoužívejte zkratek. Dodržte termín zaslání. Přihlášky na obě výstavy můžete zasílat i elektronickou poštou. Přihlášky umístím i na naše internetové stránky, kde si je budete moci stáhnout. Na obou výstavách samozřejmě můžete vystavit i další zvířata dle vlastního uvážení. Na třebechovické Krajské výstavě můžete vystavit další zvířata i přesto, že nejste z Královéhradeckého kraje.

Další významnou akcí, kterou bych Vám chtěl připomenout, je Celostátní výstava mladé drůbeže, která se bude konat ve dnech 4. – 5. 9. 2010 v prostorách TJ Sokol v Uherčicích v okrese Břeclav.

Poslední akcí, kde by se náš klub měl prezentovat, a kterou Vám asi nemusím připomínat je Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL 2010, která se bude konat ve dnech 12. – 14. 11. 2010 na výstavišti v Lysé nad Labem. Výstavní a veterinární podmínky a přihláška na CV byly zveřejněny v časopise Chovatel č. 7.

Nic dalšího už na srdci nemám, takže mi nezbývá než se těšit na Vaše příspěvky na internet, dotazníky a hlavně setkání s Vámi na některé z výstav a především na členské schůzi. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu a k tomu, že jsem odkázán na odvoz někým jiným, nemohu nic slibovat, ale budu se všemožně snažit se s Vámi setkat. Na výstavě v Žirči však letos určitě nebudu právě kvůli mé nemoci.

                                                  Miloslav Procházka - jednatel klubu